AYET-EL KÜRSİ
    Alüminyum kabartma çalışması. Kelebekleri ayrıca boyutlandırdım.
    MEALİ:
    Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, Hayy'dır, Kayyum'dur. Kendisine ne uyku gelir ne de
    uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat
    edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun
    bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun
    kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir,
    büyüktür.
   

TUĞRA-BESMELE

     Gri, sarı alüminyumu birlikte kullanarak yaptığım bir çalışma. Satıldı.

KAFTAN


             Yeşil kadife içinde seramik üzerine sarı alüminyum folyo kabartma çalışması. 4 tane
              (SATILDI).KELİME-İ TEVHİT(Tasarım)


   
Satıldı.

HİLYE-İ ŞERİF

                        SATILDI
                       SATILDI

   
    Aynı desenden iki farklı çalışma. İlki alüminyum kabartma ve boyama çalışması, ikincisi ise
    alüminyum kabartma ve kabartılıp kesilmiş desenlerle boyutlandırma çalışmasıdır.
     HİLYE-İ ŞERİFİN ANLAMI:
    
     Bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın adıyla

     Hz. Ali (R.A.), Hz. Peygamber(S.A.V.)'i vasfettiği zaman şöyle söylerdi: O, aşırı uzun değildi.
     Kavminin orta boylusu idi. Saçı kıvrım kıvrım değildi. Tam düz de değildi. Her ikisi arası idi.
     Fazla şişman sayılmazdı, yanakları da öyle dolgun değildi. Yüzü yuvarlak, kırmızıya çalan
     beyazdı. Gözlerinin beyazı çok beyaz, siyahı da çok siyahtı. Kirpikleri çok uzundu. Kemik-
     leri irice idi. Vücudu boylu değildi. Göğsünde ince tüylü bir hattı vardı. Yürüdüğünde,
     sanki yokuştan aşağı iniyormuş, adeta ayaklarını yerden kesiyormuş gibi yürürdü. Dönerken
     bütün vücuduyla dönerdi. İki omuzu arasında Peygamberlik Mührü vardı. Kalp yönünden
     insanların en cömerdi idi.
    
    "Biz Seni Ancak Alemlere Rahmet Olarak Gönderdik." (El-Enbiya Suresi, 27.Ayet)

     Söz yönünden de insanların en doğrusu idi. Huy bakımından ise en yumuşağı. Aşiret cihetinde
     en iyi muaşerette bulunanı. Onu birden gören korkardı, tanıdıktan sonra ise severdi. Hz. Ali
     (R.A.) diyor ki; Peygamber(S.A.S.)'i gören kimse şöyle der: Ben ne ondan önce, ne de sonra
     benzerini görmedim. Hz. Ali (R.A.) b. ebi Talip'ten rivayet edilmiştir; Hz. Peygamber (S.A.S.)
     buyurmuştur: Benim hilyemi gören beni görmüş gibi olur. Ve beni özleyerek onu gören
     kimseye Allah (C.C.) ateşi haram kılar. O kimse kabir azabından emin olur. Haşr ve Karar
     günü çıplak olarak hasrolunmaz. Allah'ım, Rahmet Peygamberi ve Ümmetin Şefaatçisi
     olan Muhammed (S.A.S.)'e ve bütün tertemiz Alına ve Ashabına rahmet ve emniyetindir.

     Osmanlı toplumunda hilye bulunan evin ve üzerinde hilye taşıyan kimsenin felaketten,
     her türlü bela ve musibetten korunacağına dair yaygın bir inanç vardı. Ayrıca hattatlar
     için en ehemmiyetli hadiselerden biri hilye yazmaktı. Birçok hattatımız icazetlerini hilye
     yazarak almıştır.

    
      LALE - KELEBEK


                 Sarı ve gri alüminyum çalışması. Bu tablo hem dikey hem de yatay asıla-
                 biliyor.Satıldı.

ALLAH(C.C.) LAFZI (KESME DESENLİ)

    Sarı ve gri alüminyumu iç içe geçirerek boyutlandırdığım bir çalışma.                         
    (Benim geliştirdiğim bir teknik)Satıldı.


KIRMIZI LALELER     Tuval üzerine akrilik çalışması.(SATILDI)

LALE ALLAHc.c. LAFZI    Sarı ve gri alüminyum kabartma tasarım tablo.

ALLAH(C.C.) LAFZI (SARI)


    Sarı alüminyumdan yaptığım bir çalışma. Desenlere kabartma, aralarını kesme ve
    boyutlandırma tekniklerini uyguladım. Ortadaki Allah(C.C.) lafzını da
    boyutlandırdıktan sonra taşla kapladım.Satıldı.
   

ALLAHU VAHDEHU


     ALLAH TEKDİR. Alüminyum folyo kabartma çalışması.SATILDI

ALLAH(C.C.) LAFZI BOYUTLU TABLO   Allah(C.C.) lafzını tamamen sıra taşla kapladım. Çiçek kabartmasının dışında alüminyum
   levhalara da boyut verdim. (SATILDI)

ALLAHc.c.-MUHAMMEDs.a.v.


    SATILDI

TAŞLI TUĞRA


         Folyo üzerine tamamen taşla çalışılmış Tuğra formunda Kelime-i Tevhit.Satıldı.

EMRE'NİN UÇAĞI        EVDE PASTA 'nın sahibi Özlem arkadaşımın oğlu Emre'nin siparişi üzerine yaptığım uçak,
        alüminyum kabartma çalışmasıdır. Güle güle kullan Emre' çiğim! Sipariş.

SULTAN KAFTANLARI    Sırlı seramik üzerine alüminyum çalışması.(SATILDI)

2011 FESHANE ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER

GÜLLÜ KIZ KULESİ

    Sipariş üzerine yaptığım bir çalışma. Önce zemin çalışması yaptım. Daha sonra alüminyum
    üzerine transfer kabartma çalışması yaptım ve en sonunda kabarttığım gül dallarını zemin
    üzerine ekledim.

GRİ FİLLER (KABARTMA)


(SATILDI)    İki adet gri alüminyum folyo kabartma fillerden biri bordo taşlı diğeri janjanlı bordo taşlı.2.'si
    (SATILDI).
   
    Bu da sipariş üzerine yaptığım bir çalışma.

2009 FESHANE SERGİSİ

2009 FESHANE SERGİSİ