HİLYE-İ ŞERİF

                        SATILDI
                       SATILDI

   
    Aynı desenden iki farklı çalışma. İlki alüminyum kabartma ve boyama çalışması, ikincisi ise
    alüminyum kabartma ve kabartılıp kesilmiş desenlerle boyutlandırma çalışmasıdır.
     HİLYE-İ ŞERİFİN ANLAMI:
    
     Bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın adıyla

     Hz. Ali (R.A.), Hz. Peygamber(S.A.V.)'i vasfettiği zaman şöyle söylerdi: O, aşırı uzun değildi.
     Kavminin orta boylusu idi. Saçı kıvrım kıvrım değildi. Tam düz de değildi. Her ikisi arası idi.
     Fazla şişman sayılmazdı, yanakları da öyle dolgun değildi. Yüzü yuvarlak, kırmızıya çalan
     beyazdı. Gözlerinin beyazı çok beyaz, siyahı da çok siyahtı. Kirpikleri çok uzundu. Kemik-
     leri irice idi. Vücudu boylu değildi. Göğsünde ince tüylü bir hattı vardı. Yürüdüğünde,
     sanki yokuştan aşağı iniyormuş, adeta ayaklarını yerden kesiyormuş gibi yürürdü. Dönerken
     bütün vücuduyla dönerdi. İki omuzu arasında Peygamberlik Mührü vardı. Kalp yönünden
     insanların en cömerdi idi.
    
    "Biz Seni Ancak Alemlere Rahmet Olarak Gönderdik." (El-Enbiya Suresi, 27.Ayet)

     Söz yönünden de insanların en doğrusu idi. Huy bakımından ise en yumuşağı. Aşiret cihetinde
     en iyi muaşerette bulunanı. Onu birden gören korkardı, tanıdıktan sonra ise severdi. Hz. Ali
     (R.A.) diyor ki; Peygamber(S.A.S.)'i gören kimse şöyle der: Ben ne ondan önce, ne de sonra
     benzerini görmedim. Hz. Ali (R.A.) b. ebi Talip'ten rivayet edilmiştir; Hz. Peygamber (S.A.S.)
     buyurmuştur: Benim hilyemi gören beni görmüş gibi olur. Ve beni özleyerek onu gören
     kimseye Allah (C.C.) ateşi haram kılar. O kimse kabir azabından emin olur. Haşr ve Karar
     günü çıplak olarak hasrolunmaz. Allah'ım, Rahmet Peygamberi ve Ümmetin Şefaatçisi
     olan Muhammed (S.A.S.)'e ve bütün tertemiz Alına ve Ashabına rahmet ve emniyetindir.

     Osmanlı toplumunda hilye bulunan evin ve üzerinde hilye taşıyan kimsenin felaketten,
     her türlü bela ve musibetten korunacağına dair yaygın bir inanç vardı. Ayrıca hattatlar
     için en ehemmiyetli hadiselerden biri hilye yazmaktı. Birçok hattatımız icazetlerini hilye
     yazarak almıştır.

    
      0 yorum:

Yorum Gönder

2009 FESHANE SERGİSİ

2009 FESHANE SERGİSİ